ศาลจังหวัดอ่างทอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

36

               เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรมย่อยที่ ๑ บำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ณ วันสระเกษ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
อ่านข่าว