ศาลจังหวัดอ่างทอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

57

           เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพร้อมภริยาได้เข้าร่วมบริจาครถจักรยานให้แก่โครงการอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นสำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดหารายได้นำมาใช้ในการพัฒนาบำรุงรักษาต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของอุทยานให้คงความสวยงามอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 138
ผบ.106/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.127/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.161/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.2343/60
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2972/60
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.587/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.588/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.589/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.590/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.591/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.604/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.605/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.606/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.687/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.688/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.689/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.690/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.691/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.701/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.702/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.703/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.704/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.705/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.706/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.707/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.708/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.709/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.710/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.161/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.164/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.85/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.1041/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1042/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1043/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1044/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1045/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1046/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1047/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1048/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1049/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1050/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1051/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1052/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1053/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1054/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1055/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1056/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1057/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1058/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1059/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1060/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1061/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1062/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1063/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1064/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1065/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1066/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1067/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1068/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1069/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1070/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1071/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1072/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1073/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1074/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1075/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1076/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1077/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1078/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1079/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1080/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1081/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1082/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1083/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1084/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1085/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1086/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1087/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1088/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1089/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1090/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1091/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1092/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1093/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1094/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1095/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1096/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1097/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1098/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1099/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1100/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1101/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1102/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1103/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1104/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1105/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1106/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1107/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1108/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1109/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1110/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1111/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1112/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1113/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1114/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1115/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1116/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1117/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1118/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1119/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1120/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1121/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1122/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1123/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1124/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1125/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1126/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1127/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1128/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1129/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1156/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1157/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1165/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1167/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1168/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1169/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1170/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1417/59
ฟังฎีกา
เวลา 9.00 น.
อ.1419/59
ฟังฎีกา
เวลา 9.00 น.
อ.1741/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1810/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 1
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1933/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.523/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.719/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ ห้องพักทนาย เวลา 9.00 น.
อ.720/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ ห้องพักทนาย เวลา 9.00 น.
อ.722/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ ห้องพักทนาย เวลา 9.00 น.
อ.743/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ ห้องพักทนาย เวลา 9.00 น.
อ.810/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.