ศาลจังหวัดอ่างทอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Courtข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

79

              เมื่อวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อน้อมสักการะแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเทิดทูนจากปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในหมู่นักกฎหมายให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมี คณะผู้พิพากษา,ข้าราชการศาลจังหวัดอ่างทอง  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธี ณ ศาลจังหวัดอ่างทอง  สำหรับในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ การจัดนิทรรศการวันรพีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และกิจกรรมศาลจำลอง   

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 120
อ.903/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 5
ศปก.อ.4/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1217/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1722/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.244/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.805/60
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.956/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
คม.1/60
สืบประกอบจำเลยที่1,2
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.121/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1738/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.864/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.142/60
ไต่สวนคุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.181/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.190/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.210/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.242/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.243/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.244/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.247/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.248/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.249/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.250/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.251/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.252/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.253/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.255/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.256/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.261/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.262/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.266/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.270/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.271/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.274/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.289/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.563/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
ร.1/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1087/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1089/60
ฟังคำพิพากษา/สืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1199/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1312/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1313/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1314/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1315/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1316/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1317/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1318/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1320/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1321/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.918/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.926/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.944/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.952/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.958/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.965/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.297/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.446/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.511/60
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.513/60
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.673/60
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.683/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.804/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.832/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.833/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.834/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.835/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.836/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.837/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.838/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.857/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.858/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.859/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.860/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.861/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.862/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.863/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.865/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.870/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.871/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.872/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.873/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.874/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.876/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.878/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.879/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.893/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.894/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.895/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.896/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.897/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.898/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.899/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.900/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.901/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.902/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.903/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.904/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.905/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.914/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.915/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.916/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.917/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.918/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.919/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.920/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.921/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.922/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.923/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.924/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.925/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.926/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.957/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.982/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.143/60
นัดไกล่เกลี่ย/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.235/60
ชี้/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.239/60
ชี้/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.254/60
ชี้/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.78/60
ทำยอม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.79/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.93/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.693/60
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ