ศาลจังหวัดอ่างทอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

185

                วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดอ่างทอง  ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) และพิธีอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 112
อ.1331/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1332/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1698/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1735/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1894/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ข.7/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ฉ.10/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ฉ.11/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2459/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.204/60
นัดฟังผลการเจรจา/นัดไต่สว
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.384/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.411/59
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.427/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.454/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.455/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.456/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.457/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.458/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.459/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.461/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.462/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.463/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.469/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.470/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.471/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.473/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.475/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.480/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.484/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.63/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.88/56
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2430/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1142/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1192/60
ฟังคำสั่ง/ผลการชำระ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1635/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1637/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1666/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1963/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1964/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1970/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1975/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1984/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1986/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1999/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2003/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1897/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1915/60
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1918/60
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2006/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2030/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2108/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2127/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2129/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2132/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2160/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2199/60
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2282/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2283/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2284/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2347/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2348/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2349/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2350/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2351/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2352/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2353/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2354/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2363/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2373/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2374/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2388/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2390/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2391/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2392/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2393/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2394/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2395/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2396/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2397/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2398/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2399/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2400/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2402/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2403/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2404/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2405/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2427/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2428/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2429/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2435/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2436/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2438/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2442/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2443/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2444/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2445/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2457/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2458/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2462/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2463/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2464/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2465/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2466/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2467/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2469/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2484/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.392/60
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.370/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.453/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.476/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.563/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.564/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)