ศาลจังหวัดอ่างทอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court
























































ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

66

         เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการอบรม “การป้องกันอัคคีภัยภายในศาลจังหวัดอ่างทอง” ขึ้น ณ ศาลจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยประจำปี อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดอ่างทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยจากอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์เบื้องต้นในการระงับเหตุได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง  ทองดีเลิศสกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ