ศาลจังหวัดอ่างทอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

52

               เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “ศาลจังหวัดอ่างทองอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และสร้างเครือข่ายชุมชนในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างความร่วมมือในการลดปริมาณคดี ที่จะเข้าสู่ศาลและสร้างความสงบสุขให้แก่สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลจังหวัดอ่างทองมีเครือข่ายชุมชนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
พ.86/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1173/61
นัดรอส่งตัว
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1963/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1975/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.