ศาลจังหวัดอ่างทอง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

44

                เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองและคณะข้าราชการศาลจังหวัดอ่างทองเข้าศึกษาดูงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลจังหวัดมีนบุรี เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศาลจังหวัดมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าว