ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
              เมื่อวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อน้อมสักการะแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเทิดทูนจากปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในหมู่นักกฎหมายให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมี คณะผู้พิพากษา,ข้าราชการศาลจังหวัดอ่างทอง  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธี ณ ศาลจังหวัดอ่างทอง  สำหรับในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ การจัดนิทรรศการวันรพีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และกิจกรรมศาลจำลอง   


เอกสารแนบ