ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ได้นำคณะข้าราชการศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลทื่ ๙ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ(ปล่อยปลา) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง   


เอกสารแนบ