ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี ๒๕๖๐ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับนายวิรัช  ไตรพิทยากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอ่างทอง,นายวันเดิม  สู่ทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอ่างทอง,นางสาวปวิตรา  เจตน์สมบูรณ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันให้ผู้ประกันได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันณ ห้องประชุม ๑ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  


เอกสารแนบ