ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยสร้างโอกาสก่อนฟ้อง

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยสร้างโอกาสก่อนฟ้อง
เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐   นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยสร้างโอกาสก่อนฟ้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนอ่างทอง เป็น โครงการร่วมมือระหว่าง ศาลจังหวัดอ่างทองและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ลดภาระหนี้สินเพื่อลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  


เอกสารแนบ