ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
    เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการที่ทรงเสด็จยังโรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


เอกสารแนบ