ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำพ็ญกุศลศพ บิดา นายธัญเดช อิ่มวิทยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง

ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำพ็ญกุศลศพ บิดา นายธัญเดช อิ่มวิทยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง
       เมื่อวันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำพ็ญกุศลศพ พ.ท.กอบศักดิ์ อิ่มวิทยา  บิดา นายธัญเดช อิ่มวิทยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง  ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ วัดคูหาสวรรค์ ศาลา ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก           


เอกสารแนบ