ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองร่วมรับผู้แทนพระองค์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองร่วมรับผู้แทนพระองค์
            เมื่อวันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๐  นายเกรียงไกร  ศรีสังข์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง และนายบุญส่ง  ทองดีเลิศสกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมรับ นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในพิธีมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


เอกสารแนบ