ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการจัดกิจกรรม “๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม”

ศาลจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการจัดกิจกรรม “๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม”
                เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดอ่างทองได้จัด โตรงการจัดกิจกรรม “๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม” โดยมีนายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเลี้ยงเพลและถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาศาลยุติธรรม ณ อาคารศาลจังหวัดอ่างทอง                
                และในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวเฉลิมพร ดีพันธุ์ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอ่างทอง คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง