ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วม “การสนทนายามเช้า(สภากาแฟ)”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วม “การสนทนายามเช้า(สภากาแฟ)”
               เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วม “การสนทนายามเช้า (สภากาแฟ)” เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองได้รับเกียรติกล่าวแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) จังหวัดอ่างทอง


เอกสารแนบ