ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง

ศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง
              เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


เอกสารแนบ