ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “จัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รพี ๖๑”

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “จัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รพี ๖๑”
           เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “จัดกิจกรรม วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รพี ๖๑” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึงถึง พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีกิจกรรมทางศาสนาและวางพวงมาลาถวายราชสักการะซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอ่างทอง อีกทั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพี ๖๑ ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ สนามกีฬาเรือนจำจังหวัดอ่างทอง


เอกสารแนบ